Deel op facebook
Deel op twitter
Deel op facebook
Deel op twitter

Spelregels

Wie wil jij graag zien op de Parkconcerten?

Stel je favoriete artiest voor

 • Speel je zelf in een band en zou je graag eens op de Parkconcerten staan?
 • Ken je een enthousiaste, lokale artiest die het publiek kan opzwepen?
 • Of droom je van een BV die naar Poperinge komt?

Maak een account aan en dien jouw voorstel in voor 31 januari 16 u.  

Wat gebeurt er na de nominaties?

Het stadsbestuur maakt een eerste selectie op basis van onder andere technische en financiële mogelijkheden. In de loop van februari vindt de stemronde plaats. Alle inwoners krijgen dan de kans om te stemmen op hun favoriete artiest in de lijst.

Waarom stemmen?

De Parkconcerten zijn een evenement voor elke Poperingenaar. Met jouw stem bepaal jij mee welke artiesten onze inwoners het liefst zien optreden tijdens de zomer.

Kan ik op meerdere kandidaten stemmen?

Ja, je kan op maximaal 3 kandidaten stemmen.

Kan ik mijn stem veranderen of ongedaan maken?

Door je opnieuw aan te melden kan je je stem beheren: je kan een stem op een kandidaat ongedaan maken en een stem aan een andere kandidaat geven. Je meest recente stem telt op het moment dat de stemming wordt afgesloten.  

Zijn de gekozen artiesten met de meeste stemmen bindend?

Als het financieel haalbaar is, probeert het stadsbestuur zeker de twee artiesten met de meeste stemmen te boeken.

Wie mag er online stemmen?

Zowel inwoners als passanten van Poperinge mogen online hun stem uitbrengen. Je moet dus niet in Poperinge wonen om je stem uit te brengen. We controleren wel dat je maar één keer je stem uitbrengt in de stemronde.

Wanneer kan er gestemd worden?

Online stemmen kan van 8 februari tot 29 februari 16 u. 

Moet ik verplicht een profiel aanmaken?

Je hebt geen profiel nodig om de website te raadplegen. Om je stem online uit te brengen dien je wel een profiel aan te maken op basis van een uniek en persoonlijk e-mailadres. Om je stem offline uit te brengen dien je geen profiel aan te maken, maar dien je wel je gegevens op het stemformulier in te vullen.

Hoe controleren we de stemmen?

Wanneer je stemt dien je je naam, voornaam en adres in te vullen. Op deze manier kunnen we de geldigheid en echtheid van je stem controleren. Wanneer je online stemt, heb je ook een werkend en uniek e-mailadres nodig.

Wat bij meerdere stemmen

Wanneer je je online stem aanpast, telt je meest recente stem. 

Wat bij vermoeden van misbruik?

De stad behoudt het recht om bij vermoedens van misbruik stemmen na te kijken en hiervoor de gedeelde persoonsgegevens te gebruiken. Stemmen die vermoedelijk doo rmisbruik gegeven zijn, kunnen uit het resultaat gehaald worden. 

Voorbeelden van misbruik zijn:

 • Gebruik maken van tijdelijke of niet-unieke e-mailadressen
 • Gebruik maken van het adres of gegevens van andere personen zonder expliciete toestemming
 • Misbruik maken van het bezig van gegevens omwille van andere redenen

Algemene spelregels van het online platform

Het doel van het online platform is zoveel mogelijk mensen en organisaties de kans te geven zich te informeren of om een bijdrage te leveren. Om in interactie te gaan op het platform (bijdragen, reageren, stemmen ...) heb je een account nodig. Hoe we met de data die we verzamelen omgaan lees je na in het privacy statement. Op deze pagina vind je de spelregels terug om een bijdrage in te dienen.

Het online debat is onderworpen aan een aantal regels zodat we het geheel open en constructief kunnen houden. Bijdragen die niet aan de regels voldoen, worden niet gepubliceerd, tenzij ze kunnen worden bijgestuurd.

Regels:

 • Bijdragen die niet over het project gaan, kunnen door de moderatoren geweigerd worden.
 • Bijdragen die bestempeld kunnen worden als racistisch, haatdragend, beledigend, kwetsend ... worden verwijderd door de moderator.
 • Bijdragen die gericht zijn op personen (bijv. persoonlijk gerichte antwoorden of commentaren) worden verwijderd door de moderator.
 • We houden het project transparant en eerlijk. Gebruikers die willen meewerken met valse of misleidende profielen (geen aannemelijke voornaam of naam, valse of tijdelijke e-mailadressen, ...) worden verwijderd door de moderator.
 • De inhoud van bijdragen die auteursrechtelijk beschermd zijn, kunnen worden verwijderd door de moderator.
 • Bijdragen die niet geformuleerd zijn in het Nederlands kunnen geweigerd worden.
 • Bijdragen die beschouwd kunnen worden als (verdoken) reclameboodschappen, die links naar andere websites bevatten (die niets met de vragen te maken hebben) of die beschouwd kunnen worden als spam, kunnen verwijderd worden door de moderator.

Hoe passen we de regels toe?

 • Nieuwe bijdragen: een nieuwe bijdrage verschijnt niet automatisch op het platform. Deze wordt éérst bekeken door een (team van) moderator(en). Daarom zal je jouw bijdrage niet onmiddellijk zien verschijnen. In tijden van grote drukte op de site (bv. na veel persaandacht over dit project) kan dit meer tijd in beslag nemen.
 • Reacties: reacties verschijnen wel meteen op het platform, om inhoudelijk debat aan te moedigen. Reacties kunnen "gemeld worden als ongepast" door bezoekers van de website. Reacties kunnen door moderatoren verwijderd worden nadat ze online stonden.
 • Je krijgt een bericht: wanneer je bijdrage behandeld is, of je reactie verwijderd wordt, krijg je via e-mail een bericht van de moderator. Je kan dan een nieuwe bijdrage indienen of reactie plaatsen, die wel voldoet aan de spelregels.
 • Je toegang kan worden geblokkeerd: de moderatoren kunnen gebruikers, die bij herhaling de regels negeren, blokkeren zodat ze geen bijdragen meer kunnen leveren op het platform.

Feedback op kritiek van een stemprocedure

Ronselen stemmen

Bij een campagne is het niet onlogisch dat bepaalde groepen, verenigingen of individuen reclame maken voor het project en oproepen op een bepaalde kandidaat te stemmen. Het is dan ook niet verboden mensen te sensibiliseren en te helpen hun stem uit te brengen.

Men kan discussiëren over hoe ver men hierin kan gaan, waar de grens ligt tussen sympathiek ronselen en oneerlijke praktijken. Deze discussie kan men tevens voeren over gelijkaardige projecten: stemmen op locaties van bankjes waarbij een buurtcomité mensen oproept of van deur tot deur gaat, het bepalen van een nieuwe straatnaam of het stemmen op een affiche van lokale dorpsfeesten.

Het reglement verbiedt niet om campagne te voeren. Om te bepalen wat wel of niet kan, raden we aan naar het reglement en de wetgeving te kijken.

GDPR wetgeving

Het gebruik van gegevens van derden kan leiden tot discussie over de GDPR wetgeving. Wij zien hier twee aspecten: het behandelen van de persoonsgegevens, waaronder mogelijk de Rijksregisternummers (RRN) door het lokaal bestuur en haar onderaannemers (Tree company) enerzijds, en het gebruiken van RRN door burgers die deelnemen aan de stemming.

De verwerking van de RRN door de gemeente en Tree company gebeurt in overeenstemming met de GDPR wetgeving. Hiervoor zijn de nodige documenten en procedures in voege.

Wanneer burgers toestemming geven aan andere burgers om hun gegevens of RRN te gebruiken voor de stemming, is dit volgens ons ook geen overtreding van de wet. Met een digitaal toestel of papieren formulieren op deze manier stemmen verzamelen, is volgens ons dus mogelijk binnen het kader van de wet en het reglement. We raden in inspraaktrajecten zelfs pro-actief aan het platform tot bij de burger te brengen.

Indien een burger zonder expliciete toestemming de gegevens of RRN van anderen gebruikt, is er uiteraard wel sprake van misbruik.

Stemmen vanop eenzelfde IP adres

Het is perfect mogelijk dat vanop eenzelfde IP adres meerdere stemmen worden uitgebracht, denk bvb. aan een publieke computer in de bibliotheek, een schoolcomputer, een computer in een gezin, een computer in een sportclub … dit duidt dus niet zeker op fraude.

Concrete voorbeelden

 • “fysiek stemmen in locatie X”: we laten aan de gemeente om te bepalen of het uitbrengen van de stem ook fysiek in een bepaalde locatie moet gebeuren, of dat het volstaat het papieren formulier in de locatie binnen te brengen (maw het kan elders ingevuld zijn door iemand die niet ter plaatse is of raakt).
 • stemmen op evenementen: volgens ons is het perfect mogelijk mensen te activeren om te stemmen op evenementen. Indien een derde persoon de stem uitbrengt voor een andere burger, en dit met expliciete toestemming gebeurt, zien wij hier geen probleem in.
 • Stemmen verzamelen op specifieke locaties zoals een school of rusthuis: indien deelnemers bewust hun stem willen uitbrengen lijkt ons dit een zeer fijne opzet. Indien het gaat om het misleiden van de burgers, en zij onbewust “deelnemen”, keuren wij dit af en beschouwen we dit als misbruik.
 • Stemmen worden uitgebracht met tijdelijke e-mailadressen, die aangemaakt worden met service providers die dit aanbieden, zoals temp-mail of 10minutenmail. We raden aan deze stemmen tijdens of na het proces te verwijderen.
Deel op facebook
Deel op twitter